środa, 14 września 2011

Wrzesień - Polecamy do przeczytania
Przedstawiamy dwie z ostatnio zakupionych przez Bibliotekę nowości.

   Pierwsza książka: "Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość", to świadectwo poszukiwania przez człowieka swojego miejsca w świecie. Szczególny akcent w tej pracy został położony na świat społecznych doświadczeń uchodźców. W losach uchodźców przegląda się dobrobyt i pomyślność kraju, do którego przybyli. Praca promuje paradygmat współistnienia i dialogu kultur, zwalczanie przesądów i stereotypów, upowszechnia wiedzę na temat różnorodności kulturowej otaczającego świata.
   Druga pozycja: "Migracje kobiet - przypadek Polski" omawia zarobkową migrację Polek wyjeżdżających za granicę, oraz Ukrainek i Wietnamek przyjeżdżających do Polski. W analizach wykorzystano różne strategie interpretacyjne i perspektywy teoretyczne. We wstępie znajduje się przegląd światowej i polskiej literatury dotyczącej migracji kobiet.
   Mamy nadzieję, że przedstawione książki zainteresują naszych czytelników. Ostatnio bowiem wiele osób zajmuje się podobną tematyką.

   Informacje o treści książek pochodzą z omówień na okładkach, lub ze wstępów do publikacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz