poniedziałek, 19 października 2015

Czytam Sobie w Bibliotece - spotkanie "Spacer po Księżycu"

     Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie zgłosiła się do akcji "Czytam Sobie w Bibliotece". Otrzymaliśmy komplet materiałów i przeprowadzamy zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci. 12.10.2015 odbyło się pierwsze spotkanie, na które przybyła grupa Żabek z Przedszkola Nr 1 w Sulęcinie, z panią M.Michalską. Zajęcia były inspirowane scenariuszem "Księżyc na tapetę", u nas po przeróbkach nosiły tytuł "Spacer po Księżycu" - całość inspirowana była książką Ewy Nowackiej: "Apollo 11".
     Podczas spotkania przedstawiane były fragmenty tekstu książki, była też prezentacja multimedialna, na której dzieci mogły zobaczyć zdjęcia księżyca, jego powierzchni, astronautów. Uczestnicy mieli też możliwość wykonywania rysunków w technice frottage - odbijania, odrysowywania faktury znajdującej się pod kartką, oraz faktury buta - mój księżycowy ślad. Wykonane prace przyczepiono do schematu księżyca.
     Zajęcia podobały się dzieciom. Były one bardzo zaangażowane podczas wszystkich zadań. Warto też podkreślić dużą wiedzę u dzieci na tematy związane z księżycem, kosmosem, układem planetarnym - wszechświat wszystkich interesuje :)
   Zapraszamy kolejne grupy chętnych (starsze grupy przedszkolne i klasy I-III) do udziału w zajęciach z cyklu Czytam Sobie w Bibliotece. Informacji o tematach zajęć i terminach udzielamy telefonicznie (957553112)wtorek, 13 października 2015

Warsztaty - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej

   Realizując zadanie biblioteki, którym jest wspomaganie nauczycieli w wykorzystaniu technologii informacyjno-komputerowej TIK zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów do udziału w bezpłatnych szkoleniach, których celem jest propagowanie znaczenia nowoczesnych technologii  w pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej nauczycieli.

   Proponujemy warsztaty:

 - E-podręczniki jako nowoczesne materiały dydaktyczne (charakterystyka - informacje ogólne, e-podręczniki na poszczególnych etapach edukacyjnych) - 26.11.2015

- Pinterest (gromadzenie i porządkowanie materiałów graficznych i wideo w Internecie) - 17.12.2015

- LearningApps - multimedialna zabawa w edukacji (prezentacja aplikacji do tworzenia multimedialnych gier, testów, krzyżówek, quizów) - 28.01.2016

- Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczyciela - 25.02.2016

- Kizoa (tworzenie atrakcyjnych pokazów zdjęć wzbogaconych dodatkowymi efektami, animacjami, muzyką i tekstem) - 17.03.2016

- PhotoScape (narzędzie do przeglądania i obróbki zdjęć, tworzenia kolaży) - 28.04.2016


   Przewidywany czas zajęć: 2-3 godz.(15.00-17.00)
Forma szkolenia: wykład, prezentacja, dyskusja, cwiczenia.

   W celach organizacyjnych (zapewnienie odpowiedniej ilości stanowisk) - prosimy zainteresowanych o wcześniejsze zapisy telefoniczne 957553112

Przypominamy - Priorytet: SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

  Informacja z dnia 7.01.2016 - Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie, koordynuje działania dwóch poniżej opisanych sieci, dla nauczycieli bibliotekarzy oraz sieci nauczycieli przedszkoli i klas młodszych. Dokładnych informacji o tematyce i terminach spotkań sieci udzielają koordynatorzy - 95 755 3112

 W związku ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 26 października 2012, zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dniem 1 stycznia 2016 r. priorytetem staje się kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek.
   Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie w ramach wsparcia szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych będzie w roku szkolnym 2015/2016 prowadzić dwie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu sulęcińskiego.

* Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy - spotkanie 22.10.2015

* Sieć Współpracy i Samodoskonalenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego - spotkanie 29.10.2015

Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie w podanych powyżej terminach, w godzinach 15.00-17.00, w bibliotece pedagogicznej. Udział w sieci jest bezpłatny.
Przewidujemy 4 spotkania sieci ( 1-organizacyjne, 2;3 robocze, 4 - podsumowujące. Nauczyciele zgłaszający się do sieci deklarują obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia.

Do uczestnictwa w wymienionych wyżej sieciach zachęcamy również nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką i pracą w sieci.

   

Klub Czytających Rodzin

   Z radością informujemy, że 10.10.2015, w Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie, miało miejsce pierwsze spotkanie Klubu Czytających Rodzin "Bajkownia". Odwiedziło nas aż 5 rodzinek,a w nich 9 dzieci. Spotkanie miało charakter organizacyjny, prowadząca miała możliwość poobserwowania grupy, co się bardzo przyda w kolejnych zajęciach. Udało nam się przeczytać kilka wierszy jesiennych, przejrzeć kilka pozycji popularnonaukowych z dziedziny przyrodniczej, pobawić kasztanami, pokolorowac malowankę. Rodzinki wykazały się dużą kreatywnością i cierpliwością. Zapraszamy na kolejne spotkanie klubu, już  21.11.2015.

- o Klubie napisał portal sulecin24.pl 


piątek, 9 października 2015

środa, 7 października 2015

Zajęcia edukacyjne - Szkoła Podstawowa - Klasy IV - VI

   W ramach wspierania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych, w roku szkolnym 2015/2016 proponujemy:

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY IV - VI

1. Symbolika świąt Bożego Narodzenia (grudzień)
Zwyczaje okresu Adwentu, Świąt Bożego Narodzenia, w Polsce i w Europie. Prezentacja multimedialna
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska

2. Jak zapakować prezent? (listopad/grudzień)
Zajęcia rozwijające zdolności manualne i twórcze. Zajęcia praktyczne, na których uczestnicy poznają kilka sposobów pakowania prezentów
Osoba odpowiedzialna: B.Szulc-Krajka

3. Japońska sztuka składania papieru
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie, systematyczność, dokładność, zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną i kreatywność. Warsztaty praktyczne, na których uczniowie wspólnie wykonują kule kusudama.
Osoba odpowiedzialna: B.Szulc-Krajka

4. Jak powstaje papier? (maj/czerwiec)
Zajęcia poświęcone historii i produkcji papieru połączone z warsztatami czerpania papieru.
Osoba odpowiedzialna: B.Szulc-Krajka

5. Jak szukać, żeby znaleźć - tradycyjne i nowoczesne źródła informacji
Zapoznanie uczniów z podziałem źródeł informacji, rodzajami i przykładami dokumentów.
Osoba odpowiedzialna: A.Plamowska

6. Coś z niczego - segregacja odpadów i recyklingowe cuda (maj/czerwiec)
Drugie życie rzeczy - zajęcia pokazujące uczniom sposoby robienia recyklingowej biżuterii
Odpowiedzialna osoba: A.Kicińska

7. Uczeń w sieci
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Osoba odpowiedzialna: A.Plamowska

8. Wielkanocne opowieści (marzec/kwiecień)
Zwyczaje wielkanocne w Polsce i w Europie.
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska

9. Dekoracje wielkanocne ( marzec/kwiecień)
Zajęcia rozwijające zdolności manualne i twórcze. Zapoznanie się ze sztuką decoupage połączone z warsztatami zdobienia jaj metodą serwetkową
Osoba odpowiedzialna: B.Szulc-Krajka

10. Moje miasto: edukacja regionalna
Zapoznanie uczniów ze zbiorami gromadzonymi przez bibliotekę dotyczącymi Sulęcina. Wzbogacanie i usystematyzowanie wiedzy uczniów o swoim mieście.
Osoba odpowiedzialna: A.Plamowska

11. Z ortografią na wesoło
Zabawy w oparciu o tablicę interaktywną, polegające na ćwiczeniu i rozwijaniu umiejętności poprawnej pisowni.
Osoba odpwiedzialna: A.Plamowska Zapisy na zajęcia - telefonicznie (95 7553112) lub osobiście 

Informacje wymagane przy zgłaszaniu grupy na zajęcia:
- etap edukacyjny
- ilość uczestników (w zależności od rodzaju przeprowadzanych zajęć)
- telefon kontaktowy do opiekuna

UWAGA: Zapisy na wybrane zajęcie 7 dni przed terminem

poniedziałek, 5 października 2015

Zajęcia edukacyjne - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

W ramach wspierania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych, w roku szkolnym 2015/2016 proponujemy:

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III

1. Podróże po Europie  
Gry i zabawy z tablicą multimedialną - "Jak żyją nasi rówieśnicy w innych krajach".   Poznajemy kraje - ich stolice, zabytki, dania.
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska, A. Plamowska

2. Apetyt na zdrowie
Wdrażanie do odpowiedniego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia - zajęcia na podstawie prezentacji multimedialnej
Osoba odpowiedzialna: A.Plamowska

3. Poznajemy zawody
Pogadanka oraz prezentacja zagadek dotyczących różnych zawodów w oparciu o tablicę interaktywną
Osoba odpowiedzialna: A.Plamowska

4. Polscy poeci dzieciom
Głośne czytanie wierszy oraz zajęcia plastyczne z dziećmi w oparciu o zaprezentowane utwory literackie
Osoba odpowiedzialna: A.Plamowska

5. Witaj w Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie
Czym jest biblioteka, co kryje w swoich zbiorach, jak się w niej zachowujemy. Wycieczka po bibliotece i prezentacja multimedialna
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska

6. Wykonujemy kartki okolicznościowe z własnymi zdjęciami
Zajęcia przy komputerze, praca z programem CARD CREATOR
Osoba odpowiedzialna: B.Szulc-Krajka

7. Zwyczaje bożonarodzeniowe(listopad/grudzień)
Najciekawsze zwyczaje okresu Adwentu, Świąt Bożego Narodzenia, w Polsce i w Europie. Prezentacja oraz zabawy na tablicy multimedialnej.
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska

8. Las i jego mieszkańcy
Zasady zachowania się w lesie. Prezentacja mieszkańców lasu: poznanie roślin, drzew, ptaków i zwierząt oraz ich roli w środowisku
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska

9. Bezpiecznie w domu
Popoularyzowanie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z urządzeń elektrycznych - prezentacja multimedialna i zajęcia z tablica interaktywną
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska

10. Zwyczaje wielkanocne
Opowieści o tradycjach i symbolach okresu wielkanocnego - prezentacja multimedialna i zabawy na tablicy interaktywnej
Osoba odpowiedzialna: A.Kicińska

Zapisów na zajęcie dokonujemy telefonicznie (95 7553112) lub osobiście 

Informacje wymagane przy zgłaszaniu grupy na zajęcia:
- etap edukacyjny
- ilość uczestników (w zależności od rodzaju przeprowadzanych zajęć)
- telefon kontaktowy do opiekuna

UWAGA: Zapisy na wybrane zajęcie 7 dni przed terminem

Zapraszamy - Konkurs: "Zrób sobie zdjęcie z książką"

     Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie serdecznie zaprasza uczniów gimnazjów powiatu sulęcińskiego do udziału w konkursie: "Zrób sobie zdjęcie z książką".

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
czwartek, 1 października 2015

Rusza Filmowy Klub Lektur Szkolnych

     Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie tm razem zaprasza młodzież szkół średnich do uczestnictwa w Klubie Filmowym. Będziemy w nim prezentować adaptacje dostępne w Filmotece Szkolnej. Nie zabraknie dyskusji i informacji na temat sztuki filmowej. Serdecznie zapraszamy.