sobota, 17 września 2011

Wrzesień - Konkurs fotograficzny "Lubuskie domy i podwórka 2011"

Zapraszamy uczniów  do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez naszą Bibliotekę. Poniżej zamieszamy treść regulaminu.REGULAMIN
konkursu FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów
szkół gimnazjalnych i średnich
„Lubuskie domy i podwórka 2011”


1.Organizatorem konkursu fotograficznego: „Lubuskie domy i podwórka 2011” jest Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie, filia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
2.Celem konkursu  jest:
- przedstawienie na fotografii miejsc bliskich uczniom: ulubionych ulic, domów, podwórek  
  znajdujących się na terenie powiatu sulęcińskiego,
- wyostrzenie zmysłów młodzieży na otaczające piękno,
- poznanie środowiska najbliższego regionu,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży w dziedzinie fotografii,
- promocja poprzez fotografie różnorodnych walorów ziemi sulęcińskiej.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich powiatu sulęcińskiego. Każda szkoła może zgłosić do konkursu do 4 uczestników.

4. a)Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia maksymalnie 3 fotografii – związanych z tematem konkursu,

b)Prace należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście na adres organizatora do dnia 20 października 2011 r.


Biblioteka Pedagogiczna
ul. E.Plater 3
69-200 Sulęcin


c)Zdjęcia muszą być  w dwóch wersjach:
- tradycyjna odbitka -  format 10 x 15 cm lub 13 x 18 cm
- elektroniczna – na płycie CD, w formacie *jpg  o minimalnej rozdzielczości 1024x768px


d)Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe. Fotografii nie należy oprawiać ani podklejać.

d)Każda praca powinna być podpisana:
- imieniem i nazwiskiem ucznia,
- nazwą szkoły i klasą,
- tytułem pracy,
- informacją gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione.

5.Organizator powoła profesjonalne jury, w skład którego wejdą sulęcińscy artyści, miłośnicy fotografii i nauczyciele plastyki.

6.Kryteria oceny prac:
   interpretacja tematu - pomysł,
   walory estetyczne - wykadrowanie, kompozycja,
   wartość artystyczna prezentowanych prac.

6. Dla najlepszych prac organizator przewiduje nagrody rzeczowe, pozostali otrzymają pamiątkowe dyplomy.

7. Nadsyłając prace na konkurs i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich wielokrotnego nieodpłatnego zamieszczania we wszystkich publikacjach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

8. Fotografie przechodzą na własność organizatorów.

9. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie, dnia 26 października 2010,  o godzinie 11.
Nieodebrane nagrody i dyplomy nie będą wysyłane drogą pocztową, prosimy o późniejszy osobisty odbiór.

10.Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika Biblioteki Arletty Plamowskiej tel.  95 755 3112

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz