wtorek, 29 września 2015

Uwaga !!! - Otwieramy Klub Czytających Rodzin


     Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie zaprasza rodziców do nowo powstającego Klubu Czytających Rodzin, który jest częścią ogólnopolskiego programu Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.
     Spotkania klubu będą odbywać się raz w miesiącu w Bibliotece – ul. E.Plater 3 (planowane są też literackie wycieczki po miasteczku). Na ich program złoży się czas na czytanie książek oraz zajęcia aktywizujące (np. plastyczne, ruchowe). Pokażemy Rodzicom, jak dobierać wartościową literaturę dla najmłodszych, oraz jak wykorzystywać kreatywny potencjał w niej drzemiący.
      Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 października 2015, o godz.1000. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego czytania – Rodziców i dzieci w wieku 0-8 lat


Zestawienia bibliograficzne


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SULĘCINIE – ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE


   Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie przygotowuje dla czytelników, nauczycieli zestawienia bibliograficzne poruszające ważne, aktualne tematy. Bibliografie pozwalają w szybki sposób dotrzeć do poszukiwanej literatury, podają publikacje znajdujące się w bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z tematami zestawień bibliograficznych i do korzystania z opisywanych w nich pozycji.
    W razie potrzeby możemy przygotować dla czytelnika zestawienie bibliograficzne na interesujący go temat.


2015/2016
- Programy, aplikacje i strony internetowe wspomagające proces nauczania
- Dziecko jako odbiorca tekstu literackiego

2014/2015
- Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Kształcenie niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
- Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego
- Obraz I wojny światowej w literaturze pięknej
- Socjoterapia
- Rola rodziców i nauczycieli we współczesnej szkole
- Pedagogika i psychologia działań twórczych
- Metody aktywizujące w nauczaniu
- Wykorzystanie TIK w edukacji
- Rola ilustracji w książkach dla dzieci
- Wychowanie do wartości
- Coaching
- Wspieranie rozwoju dziecka przez rodziców i nauczycieli
- Gry i zabawy dla dzieci

2013
- Zagadnienia bezpieczeństwa w edukacji małych dzieci
- Metody i formy pracy w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
- Elementy biblioterapii w pracy nauczyciela
- Cyfrowa szkoła
- Wykluczenie społeczne
- Jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
- Dyskryminacja i uprzedzenia
- Rodzina patologiczna
- Twórczość Tuwima na lekcjach języka polskiego
- Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

2012
- Role rodzinne i zawodowe kobiet
- Sztuka komiksu
- Janusz Korczak – życie i działalność
- Cyberprzemoc
- Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym
- Film jako dzieło sztuki
- Bezpieczeństwo publiczne
- Metody pracy socjalnej

2011
- Małżeństwo
- Tolerancja
- Metoda projektów w szkole
- Uczeń zdolny
- Dorosłe Dzieci Alkoholików DDA
- FAS – alkoholowy zespół płodowy
- Twórczość poetycka i prozatorska Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego
- Edukacja artystyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
- Narkomania – zestaw z lat 2003-2008
- Narkomania 2009-2010
- Sztuka retoryki
- Edukacja matematyczna dzieci w okresie wczesnoszkolnym

2010
- Turystyka szkolna
- Twórczość Zygmunta Krasińskiego na lekcjach języka polskiego
- Fryderyk Chopin – życie i twórczość
- Metody leczenia depresji
- Instytucje wychowania resocjalizującego
- Treści ekologiczne w programie nauczania
- Biblioteka 2.0
- Uzależnienia XXI wieku
- Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych

2009
- Jedynactwo
- Stanisław Lem na lekcjach języka polskiego
- Pedagogika steinerowska
- Pedagogika Janusza Korczaka
- Wolontariat
- Poezja Jana Twardowskiego na lekcjach języka polskiego
- Wpływ Internetu na życie dzieci i młodzieży
- Kompetencje społeczne młodzieży
- Terapia pedagogiczna
- Zarządzanie placówką oświatową

sobota, 19 września 2015

Kultura na Widoku

     Wspieramy udział w kulturze oparty na legalnym korzystaniu z różnorodnych tekstów kultury. W Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie, w czytelni wyeksponowane są plakaty, skąd za pomocą odpowiedniego nośnika: telefon, tablet, smartfon - można pobrać kody QR i legalnie korzystać z dostępnych tekstów. Więcej informacji oczywiście na stronie KulturaNaWidoku


Zajęcia dla dzieci - Czytam sobie w Bibliotece„Czytam sobie w bibliotece”to ogólnopolski projekt, do którego przyłączyła się Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie. Jego tematyka doskonale wpisuje się w jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016, czyli „rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.

Od 15 września do 15 listopada 2015 r. Biblioteka Pedagogiczna zorganizuje warsztaty dla dzieci w wieku 5-8 lat, na których najmłodsi czytelnicy w twórczy sposób będą interpretować poznaną literaturę.  Podczas zajęć zostaną wykorzystane materiały, które Biblioteka otrzymała od organizatorów projektu. W ich skład wchodzą: komplet 9 książek z serii „Czytam sobie”, scenariusze lekcji, kolorowanki, naklejki, teczki, zakładki do książek, dyplomy dla uczestników.

Pomysłodawcą akcji „Czytam sobie w bibliotece” jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt realizowany jest we współpracy z Wydawnictwem Egmont, przy wsparciu finansowym Instytutu Książki w ramach Programu Operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w warsztatach - szczegóły w Bibliotece.

piątek, 11 września 2015

Zapraszamy na kurs

     Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie zaprasza nauczycieli do zgłaszania się na kurs: "Biblioteka i świetlica szkolna jako miejsca rozwijania kreatywności uczniów szkoły podstawowej". Bardzo ważna informacja - zajęcia będą odbywały się w Bibliotece, w Sulęcinie, po ich zakończeniu uczestnicy otrzymają świadectwo.
     Kurs pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania:
  • Czym jest kreatywność i jak ją rozwijać: wprowadzenie
    do problematyki twórczości; wybrane ćwiczenia związane
    z treningiem kreatywności; różne przejawy kreatywności/twórczości w bibliotece i świetlicy.
  • Książka obrazkowa w pracy nauczyciela – teoria i praktyka.
     Ważne jest też, że w kursie mogą brać udział nie tylko bibliotekarze i osoby pracujące w świetlicy, ale także nauczyciele nauczania początkowego, oraz nauczyciele przedszkola - słowem wszystkie osoby chcące rozwijać kreatywność uczniów i te, które pracują na co dzień z książką dziecięcą.
     Termin kursu: listopad 2015 (po zebraniu grupy)