sobota, 17 września 2011

Wrzesień - konkurs literacki "Ziemia Sulęcińska najbliższa sercu"

   Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym konkursie literackim od kilku lat organizowanym przez naszą Bibliotekę. Poniżej zamieszczamy pełny tekst regulaminu.konkurs literacki „Ziemia Sulęcińska najbliższa sercu”

Regulamin konkursu:
1)      Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie, filia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

2)      Cele konkursu:
* popularyzacja wiedzy o ziemi sulęcińskiej,
* poszanowanie tradycji i historii regionu,
* rozbudzanie zainteresowań literackich,
* rozwijanie aktywności twórczej młodzieży,
*kształcenie zainteresowań krajoznawczych i historycznych.

3)      W konkursie biorą udział uczniowie  gimnazjów i szkół ponadminazjalnych z powiatu sulęcińskiego.

4)      Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnym gatunku, jednakże nie przekraczającej 2 stron maszynopisu. Uczestnik może zaprezentować więcej niż jeden utwór.(Prosimy, aby prace o większej objętości tekstowej dostarczać w formie wydruku oraz zapisu cyfrowego – na płytach CD).

5)      Każda szkoła przeprowadza wstępne eliminacje i do konkursu zgłasza tylko 3 uczestników.

6)      Prace konkursowe w formie wydruków, (ewentualnie płyt CD), proszę dostarczać osobiście lub przysyłać na adres biblioteki:
                             Biblioteka Pedagogiczna
                          ul. E.Plater 3
                          69-200 Sulęcin

7)      Prace prosimy dostarczać do  7 listopada 2011.
Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja, w której składzie zasiądą poloniści i bibliotekarze.

8)      Nadsyłając prace na konkurs i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby konkursu.
      Organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich wielokrotnego nieodpłatnego zamieszczania we wszystkich publikacjach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

9)      Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe, dla pozostałych uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

10)  Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w Bibliotece Pedagogicznej, dnia 16 listopada 2010, o godzinie 11.00 .
           Nieodebrane nagrody i dyplomy nie będą wysyłane drogą pocztową, prosimy o późniejszy osobisty odbiór.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika Biblioteki Arletty Plamowskiej tel. 95 755 3112

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz