środa, 29 października 2014

Zaduszki literackie


     Na okolicznościowej ekspozycji prezentujemy sylwetki literatów, którzy zmarli w roku 2014. Zapraszamy do oglądania wystawy i do krótkiej refleksji nad przemijaniem.
Zapraszamy nauczycieli do sieci współpracy

   W trwającym roku szkolnym Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie rozszerza zakres realizowanych działań o nowe zadana określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

   Wspomaganie szkół i placówek odbywa się w obszarach:
- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno - komputerowej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowania i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

   Zapraszamy do zorganizowanej współpracy wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w procesie dydaktycznym w ramach tworzonej sieci: "Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela".
   Pierwsze spotkanie sieci - 25.11.2014, w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie, w godz.15.00-17.00
 
   Zapisz się do sieci współpracy: "Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela".

Warsztaty dla nauczycieli

    W roku szkolnym 2014/2015 Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie rozszerza zakres realizowanych działań o nowe zadana określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.W związku w powyższym, w ramach, wspierania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych, Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie, serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą warsztatów dla nauczycieli.
   Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Biblioteki (Sulęcin, ul.E.Plater 3). Terminy poszczególnych zajęć zostaną ustalone po zebraniu grupy (minimum 5 osób).
   Nauczyciele proszeni są o zapisywanie się na warsztaty, na tej stronie, po kliknięciu w wybraną ofertę; lub telefonicznie (95 755 31 12).

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI


3. Zaprezentuj się w sieci (Zapoznanie z platformą edukacyjną GLOGSTER.EDU, umożliwiającą prezentację projektów edukacyjnych w Internecie) - B.Szulc-Krajka


5. Prawo w sieci (Prawa użytkowników sieci komputerowej, prawo autorskie, wolne licencje, bezpieczne posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem) - A.Plamowska

6. Mój wizerunek w Internecie - bezpieczeństwo w sieci (Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożenia wynikające z podawania danych osobistych na profilach społecznościowych, szanse i zagrożenia związane z kreowaniem swojego wizerunku w sieci) - A.Plamowska

7. Sprawozdanie z projektu (Prezentacja zdjęć z projektu, wycieczki lub imprezy szkolnej poprzez tworzenie kolaży ze zdjęć przy pomocy programu PHOTOSCAPE i PICASA) - B.Szulc-Krajka

piątek, 17 października 2014

Konkurs "Tajemnice X Muzy"

   Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sulęcińskiego konkurs wiedzy pod hasłem "Tajemnice X Muzy". Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o sztuce filmowej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań kinem oraz zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy. Po raz pierwszy proponujemy uczniom, aby do konkursu przygotowywali się metodą e-learningu- na platformie zdalnego nauczania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zostały umieszczone materiały multimedialne.
   Konkurs odbędzie się 18.11.2014, o godz. 11.00, w czytelni multimedialnej naszej biblioteki. Zgłoszono już po dwie drużyny z każdej szkoły, całość koordynuje Beata Szulc-Krajka. Serdecznie zapraszamy.


wtorek, 7 października 2014

Wystawa "Sztuka Origami i Kule Kusudama"

   Zapraszamy serdecznie do oglądania otwartej w naszej bibliotece wystawy: "Sztuka Origami i Kule Kusudama".
   Origami, to sztuka składania papieru, pochodząca z Chin, jednak rozwinięta w Japonii i stąd nazywana jest tradycyjną sztuką japońską. Kusudama to kulista ozdoba wykonana z papieru techniką origami. Nazwa pochodzi z połączenia dwóch wyrazów: kusuri - lekarstwo i tama - kula.
   Ekspozycja prezentuje kilkadziesiąt papierowych prac oraz ciekawy zbiór literatury tematycznej. Jest możliwość udziału grup w zajęciach warsztatowych z origami i kusudamy.
   Serdecznie zapraszamy.