piątek, 4 marca 2011

Dyżury doradców w marcu

10 marca 2011, zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, na dyżury doradców Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie:

1) Ocena opisowa ucznia klas I-III szkoły podstawowej w świetle zmian - prowadzą: p. Janina Nowak i p. Anna Jańczak

2) Analiza orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jako podstawa planowania pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - prowadzi p. Lidia Pyrzyńska

Spotkania odbędą się w godzinach: 14.00 - 15.30. Zapraszamy.