wtorek, 13 października 2015

Przypominamy - Priorytet: SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

  Informacja z dnia 7.01.2016 - Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie, koordynuje działania dwóch poniżej opisanych sieci, dla nauczycieli bibliotekarzy oraz sieci nauczycieli przedszkoli i klas młodszych. Dokładnych informacji o tematyce i terminach spotkań sieci udzielają koordynatorzy - 95 755 3112

 W związku ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 26 października 2012, zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dniem 1 stycznia 2016 r. priorytetem staje się kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek.
   Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie w ramach wsparcia szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych będzie w roku szkolnym 2015/2016 prowadzić dwie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu sulęcińskiego.

* Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy - spotkanie 22.10.2015

* Sieć Współpracy i Samodoskonalenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego - spotkanie 29.10.2015

Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie w podanych powyżej terminach, w godzinach 15.00-17.00, w bibliotece pedagogicznej. Udział w sieci jest bezpłatny.
Przewidujemy 4 spotkania sieci ( 1-organizacyjne, 2;3 robocze, 4 - podsumowujące. Nauczyciele zgłaszający się do sieci deklarują obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia.

Do uczestnictwa w wymienionych wyżej sieciach zachęcamy również nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką i pracą w sieci.

   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz