wtorek, 29 września 2015

Zestawienia bibliograficzne


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SULĘCINIE – ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE


   Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie przygotowuje dla czytelników, nauczycieli zestawienia bibliograficzne poruszające ważne, aktualne tematy. Bibliografie pozwalają w szybki sposób dotrzeć do poszukiwanej literatury, podają publikacje znajdujące się w bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z tematami zestawień bibliograficznych i do korzystania z opisywanych w nich pozycji.
    W razie potrzeby możemy przygotować dla czytelnika zestawienie bibliograficzne na interesujący go temat.


2015/2016
- Programy, aplikacje i strony internetowe wspomagające proces nauczania
- Dziecko jako odbiorca tekstu literackiego

2014/2015
- Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Kształcenie niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
- Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego
- Obraz I wojny światowej w literaturze pięknej
- Socjoterapia
- Rola rodziców i nauczycieli we współczesnej szkole
- Pedagogika i psychologia działań twórczych
- Metody aktywizujące w nauczaniu
- Wykorzystanie TIK w edukacji
- Rola ilustracji w książkach dla dzieci
- Wychowanie do wartości
- Coaching
- Wspieranie rozwoju dziecka przez rodziców i nauczycieli
- Gry i zabawy dla dzieci

2013
- Zagadnienia bezpieczeństwa w edukacji małych dzieci
- Metody i formy pracy w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
- Elementy biblioterapii w pracy nauczyciela
- Cyfrowa szkoła
- Wykluczenie społeczne
- Jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
- Dyskryminacja i uprzedzenia
- Rodzina patologiczna
- Twórczość Tuwima na lekcjach języka polskiego
- Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

2012
- Role rodzinne i zawodowe kobiet
- Sztuka komiksu
- Janusz Korczak – życie i działalność
- Cyberprzemoc
- Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym
- Film jako dzieło sztuki
- Bezpieczeństwo publiczne
- Metody pracy socjalnej

2011
- Małżeństwo
- Tolerancja
- Metoda projektów w szkole
- Uczeń zdolny
- Dorosłe Dzieci Alkoholików DDA
- FAS – alkoholowy zespół płodowy
- Twórczość poetycka i prozatorska Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego
- Edukacja artystyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
- Narkomania – zestaw z lat 2003-2008
- Narkomania 2009-2010
- Sztuka retoryki
- Edukacja matematyczna dzieci w okresie wczesnoszkolnym

2010
- Turystyka szkolna
- Twórczość Zygmunta Krasińskiego na lekcjach języka polskiego
- Fryderyk Chopin – życie i twórczość
- Metody leczenia depresji
- Instytucje wychowania resocjalizującego
- Treści ekologiczne w programie nauczania
- Biblioteka 2.0
- Uzależnienia XXI wieku
- Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych

2009
- Jedynactwo
- Stanisław Lem na lekcjach języka polskiego
- Pedagogika steinerowska
- Pedagogika Janusza Korczaka
- Wolontariat
- Poezja Jana Twardowskiego na lekcjach języka polskiego
- Wpływ Internetu na życie dzieci i młodzieży
- Kompetencje społeczne młodzieży
- Terapia pedagogiczna
- Zarządzanie placówką oświatową

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz