poniedziałek, 26 marca 2018

Prawo autorskie

Kopiowanie i wklejanie: praw autorskich przestrzeganie - pod takim tytułem odbyły się zajęcia dla uczniów Szkoty Podstawowej Nr 1 w Sulęcinie. Spotkanie prowadziła pani Magdalena Janas nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Uczniowie z sześciu klas zapoznali się z podstawami prawa autorskiego - kto jest autorem i jakie prawa mu przysługują, czym jest utwór, na co pozwala dozwolony użytek prywatny i publiczny, co to jest plagiat i jak rozumieć prawo cytatu. Zajęcia bardzo się podobały i wszyscy liczymy na ich kontynuacje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz