środa, 29 października 2014

Zapraszamy nauczycieli do sieci współpracy

   W trwającym roku szkolnym Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie rozszerza zakres realizowanych działań o nowe zadana określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

   Wspomaganie szkół i placówek odbywa się w obszarach:
- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno - komputerowej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowania i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

   Zapraszamy do zorganizowanej współpracy wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w procesie dydaktycznym w ramach tworzonej sieci: "Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela".
   Pierwsze spotkanie sieci - 25.11.2014, w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie, w godz.15.00-17.00
 
   Zapisz się do sieci współpracy: "Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz